توطئه پشت پرده “صنعت پزشکی” یا “طب استعماری”

تراریخته #۲
شهریور ۱۷, ۱۳۹۶
بهداشت و سلامت در نظام اسلامی
آذر ۱۳, ۱۳۹۶

توطئه پشت پرده “صنعت پزشکی” یا “طب استعماری”

بر اساس جهان بینی های مختلف، مکاتب یا به اصطلاح ایدئولوژی های گوناگونی شکل گرفته تا زندگی بشر را مدیریت کند. مکتب، ایدئولوژی یا دین؛ مجموعه ای از باید ها و نباید ها است که برای چگونگی زندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان ها، برنامه دارد.
در واقع هر مکتب با نگرش خاص خود به هست ها و نیست ها یا به اصطلاح با جهان بینی خود، سعی می کند پاسخی مناسب به مسائل پیش روی زندگی بشری داشته و برنامه های پیشنهادی خود را برای زندگی انسان ها مدون نماید.

 • بخش اعظم هر مکتب را قوانین عمدتا غیر اجباری فرا گرفته که به آن؛ lifestyle یا سبک زندگی گفته می شود.
  سبک زندگی شامل آداب گوناگون نظیر آداب زیر است:
  ۱٫ آداب خوردن
  ۲٫ آداب آشامیدن
  ۳٫ آداب شستشو و استحمام
  ۴٫ آداب تخلی
  ۵٫ آداب جماع
  ۶٫ آداب خواب و بیداری
  ۷٫ آداب آرایش
  ۸٫ آداب پیرایش
  ۹٫ آداب پوشش
  ۱۰٫ آداب سکونت
  ۱۱٫ آداب برخورد با بیمار و بیماری
  ۱۲٫ آداب برخورد با محیط زیست
  ۱۳٫ آداب استفاده از وسایل نقلیه
 • در دین اسلام و مکتب ما هم بخش غیره اجباری این آداب، ذیل علم البدان تعریف شده است.
  • در واقع علم طب زیر مجموعه مکتب بوده و به واسطه نگاه هر مکتب به هستی و انسان؛ مسائل خود را مطرح و برای آن در جستجوی پاسخ می باشد.
 • برخی مکاتب عمدتا بشری، برای اثبات حقانیت خود راه را به صورت معکوس رفته و با ترویج آداب خود در اجتماعات بشری؛ زمینه پذیرش مبانی نظری و جهان بینی خود را در جهان پایه گذاری می کنند.
  • مانند ماتریالیست ها که به واسطه ی “صنعت پزشکی” یا “طب استعماری” خود، سعی می کنند؛ آداب اسلامی را از زندگی مردم حذف کرده و بستر حاکم شدن مبانی مادی خود را جامعه فراهم کند.
 • در واقع با ترویج آداب، مسیر تثبیت ایدئولوژی و سپس تغییر نگرش بشر به هستی را ایجاد می کنند.

 

خطر را جدی بگیریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *